Krzysztof Kwiatkowski

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, był członkiem władz krajowych stowarzyszenia. W latach 1997-2001 doradca i sekretarz Prezesa Rady Ministrów, Jerzego Buzka. Był członkiem zarządu krajowego Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

W 2006 roku uzyskał mandat radnego sejmiku województwa łódzkiego, w którym objął stanowisko wiceprzewodniczącego. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku wybrany z okręgu łódzkiego na senatora VII kadencji. Kierował Komisją Ustawodawczą. W lutym 2009 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 14 października 2009 roku powołany na urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskał mandat poselski z okręgu łódzkiego.

26 lipca 2013 roku powołany przez Sejm na Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 27 sierpnia 2013 roku, po zaprzysiężeniu w Sejmie, Krzysztof Kwiatkowski rozpoczął swoją sześcioletnią kadencję na stanowisku Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Wspierają nas
Patroni Honorowi
Projekt współfinansuje w ramach zadania zleconego