Program Konferencji

W tegorocznej edycji podejmiemy temat nowych technologii, które są niezbędnym wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Adresatami nowych rozwiązań cyfrowych są nie tylko osoby niepełnosprawne, ale ich rodziny, opiekunowie, osoby starsze, pracodawcy, przedstawiciele szkolnictwa. Podjęte tematy mają przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu oraz w ciekawy sposób przekazać wiedzę o nowych technologiach dedykowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.30 Oficjalne otwarcie
9.30 – 10.00 Adrian Furman – „polski Stephen Hawking biznesu” – Prezes Grupy AF „Nowoczesne formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na wybranych przykładach”
10.00 – 10.20 Prof. Paweł Strumiłło – Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki „Elektroniczne systemy wspomagające niepełnosprawnych – teraz i jutro”
10.20 – 11.00 Debata I
Dobre praktyki łódzkich uczelni na rzecz środowiska akademickiego
Moderator: Monika Mazur – FAR

  • Katarzyna Król – Uniwersytet Łódzki,
  • mgr inż. Magdalena Foszpańczyk – doktorantka – Politechnika Łódzka,
  • Anna Płoszyńska – Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa + Akademickie Targi Pracy
11.30 – 11.45 Występ artystyczny
11.45 – 12.10
12.10 – 12.30 Paweł Paczkowski – NU-MED „Nowe technologie w medycynie wsparciem osób
z  niepełnosprawnościami”
12.30 – 12.50 Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej / Krajowa Reprezentacja Doktorantów

  • Dominik Leżański – Członek Rady Studentów PSRP
  • Ewelina Pabjańczyk – Przewodnicząca KRD.
“Wpływ wysokiej jakości kształcenia i nauki na aktywizację zawodową studentów oraz doktorantów”
12.50 – 13.10 Studenci Politechniki Łódzkiej – Paweł Oleksy, Jarosław Kawecki, Robert Kawecki 1 „Aplikacja komputerowa wspomagająca osoby z zaburzeniami motorycznymi oraz znacznymi wadami wzroku w korzystaniu z komputera oraz przeglądarki Internetowej”
2. “ClearTell – aplikacja mobilna wspierająca terapię jąkania”;
13.10 – 13.30 Anna Kosiewicz – ZUS „E-dostępność ZUS”
13.30 – 13.45 IMPEL „Dobre praktyki wsparcia osób niepełnosprawnych w wejściu na rynek pracy”
13.45 – 14.15 Debata „Społeczna odpowiedzialność biznesu”
14.15- 14.30 Zakończenie / rozdanie certyfikatów uczestnictwa
14.30 Obiad

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

Wspierają nas
Patroni Honorowi
Partner Główny
Partnerzy
Patroni Medialni
Projekt współfinansuje w ramach zadania zleconego