Rejestracja – Zjazd pełnomocników

Koszt konferencji dla uczestników wydarzenia w dwóch dniach konferencji – 599 zł (hotel ze śniadaniem, przerwy kawowe, kolacja, upominek, udział we wszystkich wykładach, przejazd z hotelu do miejsca konferencji drugiego dnia, udział w drugim dniu konferencji ).

Koszt udziału tylko w Zjeździe Pełnomocników – 199 zł
Koszt udziału w dwóch dniach konferencji bez noclegu – 299 zł

Ilość miejsc ograniczona.

Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie przed konferencją w przypadku wyczerpania dostępnych miejsc.

Płatne na numer konta:
65 1750 0012 0000 0000 2274 2329
Raiffeisen Polbank
z dopiskiem: imię, nazwisko, „Konferencja 2017”

Zjazd Pełnomocników odbędzie się w Hotelu Novotel
http://www.novotel.com/pl/hotel-7830-novotel-lodz-centrum/index.shtml

Dane osobowe

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon/fax (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Firma/Instytucja (wymagane)

Dane do faktury (wymagane)

Status uczestnika (nie wymagane)

Osoba z niepełnosprawnością: (nie wymagane)

Student: (nie wymagane)

Nazwa uczelni

Reprezentowana jednostka

Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z miejscem konferencji, alternatywnymi formami materiałów konferencyjnych i wyżywieniem, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:

Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z zapewnieniem systemu wspomagającego słyszenie oraz tłumacza migowego, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:

Klauzule prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych poprzez formularz rejestracyjny jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4,90-419 Łódź), zwany dalej Uczelnią. Dane osobowe zbierane są przez Uczelnię wyłącznie w celu zarejestrowania uczestnika na konferencję „Niepełnosprawni na rynku pracy”. Dane osobowe mogą być udostępnione Fundacji Łódź Akademicka oraz innym współorganizatorom konferencji. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Uczelni danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na ww. konferencję.
Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w celu zarejestrowania się i uczestniczenia w konferencji „Niepełnosprawni na rynku pracy”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Tak (wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym wysłania zgłoszenia)


Zgadzam się na nieodpłatne przetwarzanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez organizatorów, współorganizatorów i partnerów wydarzenia, do wszelkich działań promocyjnych oraz we wszystkich ogólnie dostępnych mediach i publikacjach.
Tak


Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres mailowy materiałów informacyjnych dotyczących niniejszej konferencji oraz podobnych przedsięwzięć i wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
Tak

 

Wspierają nas
Patroni Honorowi
Patroni Medialni
Sponsor
Partner Główny
Logo Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego - Partner Główny
Partnerzy