Opublikowano: 27.05.2021

Administrator ds. systemów komputerowych

Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:
administrator ds. systemów komputerowych w Oddziale VII ds. administracyjnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %
Wymiar etatu: 1,0
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu: Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Sienna 16, 30-960 Kraków
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bezpośrednia obsługa użytkowników usług informatycznych w Archiwum
 • Utrzymanie i rozwój serwisów internetowych i intranetowych (projektowanie stron, utrzymanie techniczne i dbałość o bezpieczeństwo serwisów WWW)
 • Wsparcie techniczne: pierwsza i druga linia (przyjmowanie, rozwiązywanie, monitorowanie zgłoszeń, instalacja oprogramowania, naprawa, konfigurowanie stacji roboczych)
 • Obsługa techniczna sali konferencyjnej (sprzęt audiowizualny, nagłośnienie itp.)
 • Dbanie o bezpieczeństwo informatyczne Archiwum
 • Współudział w projektach wewnętrznych realizowanych przez Archiwum poprzez udzielanie wsparcia informatycznego.
 • Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu działań informatycznych w Archiwum, w tym wsparcie działań związanych z analizą ryzyka i zamówieniami publicznymi.
 • Obsługa techniczna elektronicznego obiegu dokumentów (EZD)

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca wykonywana jest przez 8 godzin dziennie w systemie jednozmianowym. Wykonywanie pracy fizycznej (przygotowywanie stanowisk komputerowych). Praca biurowa, użytkowanie sprzętu biurowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca w oświetleniu naturalnym i sztucznym. Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy usytuowane na trzecim piętrze budynku.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne

wykształcenie i doświadczenie zawodowe:
a) wykształcenie średnie o profilu IT oraz 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
lub
b) wykształcenie wyższe inżynierskie, kierunki: informatyka, elektronika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, mechatronika lub podobne oraz 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
pozostałe wymagania niezbędne

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, systemu Windows 10(na poziomie administracyjnym), programów Libre/Open/MS Office,
 • znajomość systemów serwerowych Windows i Linux (w szczególności pod kątem uruchamiania i eksploatacji serwisów WWW),
 • dobra znajomość systemów CMS (preferowane WordPress i Drupal)
 • znajomość języka angielskiego w zakresie pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji technicznej,
 • dobra organizacja pracy;
 • dokładność;
 • umiejętność analizy występujących problemów;
 • systematyczność;
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w doświadczenia zawodowego
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: 30.06.2021 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów w formie papierowej:
Archiwum Narodowe w Krakowie,
30-960 Kraków ul. Sienna 16
Aplikuj elektronicznie na adres: @

Co oferujemy:
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Wynagrodzenie brutto 3900 – 4680 zł (wysokość uzależniona od dodatku za wysługę lat tj. od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, które jest ustalone w oparciu o udokumentowany staż pracy.
„trzynaste” wynagrodzenie.
Możliwość rozwoju i współpracy w nowoczesnym środowisku technologicznym.

Inne informacje:
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Jeśli ofertę składasz mailowo, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
Rozmowy kwalifikacyjne może poprzedzić test wiedzy z podstaw informatyki. Dodatkowe informacje można uzyskać przez kontakt mailowy: @
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji