Lokalizacja

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. ks. bp. Tymienieckiego 22G.
90-349 Łódź

Podziel się
Projekt współfinansuje w ramach zadania zleconego
Logo Ministretwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Logo Ministretwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego