Podsumowanie konferencji “Niepełnosprawni na rynku pracy” 2017

IV edycja Konferencji „Niepełnosprawni na rynku pracy”

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka po raz czwarty zorganizowały konferencję pt. „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

Spotkanie odbyło się na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a tematem przewodnim tegorocznych dyskusji było wsparcie psychologiczne oraz mentorskie dla osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie otworzył prof. Tomasz Kostka, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wykład inaugurujący konferencję wygłosił Pan Wojciech Kutyła Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, a następnie swój wykład motywacyjny zaprezentowała Katarzyna Rogowiec – paraolimpijka, medalistka z Turynu i Vancouver, Prezes Fundacji Avanti opowiadając
o swoich zmaganiach i sukcesach.

W czwartej edycji konferencji udział wzięło ponad 100 gości oraz kilkunastu partnerów. Celem konferencji poza prelekcjami i debatami na tematy dotyczące osób z niepełnosprawnościami było również umożliwienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, by ich szansa na znalezienie odpowiedniej pracy, praktyki czy stażu wzrosła.

Konferencji towarzyszyła również Strefa Doradztwa Zawodowego,  gdzie każdy uczestnik miał możliwość zweryfikować swoje CV i list motywacyjny, poznać najskuteczniejsze metody poszukiwania pracy, a także omówić przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.

Tegoroczna edycja była również okazją do zorganizowania Zjazdu Pełnomocników Uczelni Wyższych ds. Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego blisko 20 Pełnomocników
z całego kraju podjęło dyskusję w zakresie bieżących tematów legislacyjnych, w szczególności związanych z nowelizacją ustawy prawo w szkolnictwie wyższym oraz możliwości wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami dzięki Ustawie 2.0.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom, partnerom i sponsorom wydarzenia!

Materiały medialne:

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji