Podsumowanie konferencji “Niepełnosprawni na rynku pracy” 2022

Już po raz dziewiąty odbyła się konferencja pt. „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” organizowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundację Łódź Akademicka oraz PFRON. W tegorocznej edycji tematem przewodnim było: Zatrudnienie wspomagane sposobem na poprawę aktywności zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami. Zadanie realizowane było w ramach konkursu pn.: „Organizowanie
i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” – Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Tegoroczna edycja po raz kolejny odbyła się w formule hybrydowej (stacjonarnie oraz on-line), która gwarantowała wszystkim bezpieczeństwo oraz swobodny udział w prowadzonych dyskusjach. Do udziału w konferencji udało się zaprosić wielu znakomitych gości, m.in. Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami – Pawła Wdówika, członków Zarządu PFRON, członków Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wielu przedsiębiorców otwartych na zagadnienia aktywizacji zawodowej. W konferencji udział wzięło ponad 200 gości w formule on-line, ponad 100 uczestników w formule stacjonarnej oraz kilkunastu partnerów wydarzenia. Zorganizowano Akademickie Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja była również okazją do zorganizowania VI Zjazdu Pełnomocników Uczelni Wyższych ds. Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego blisko 40 gości z całego kraju podjęło dyskusję w zakresie bieżących tematów legislacyjnych oraz możliwości wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w kontekście Ustawy 2.0. oraz Ustawy o dostępności.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom, partnerom i sponsorom wydarzenia.

Do zobaczenia za rok!

Media o nas:

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji