Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Łódź Akademicka ul. Al. Politechniki 4, lok. 173, 93-590 Łódź, numer telefonu +48 880 353 614 adres e-mail: fundacja@lodzakademicka.pl

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji konferencji “(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie o ochronie danych osobowych tzw. RODO.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub innym podmiotom niezwiązanym z organizacją warsztatów.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji