Podsumowanie konferencji “Niepełnosprawni na rynku pracy” 2014

Szanowni Państwo,

w dniach 21-22 listopada 2014 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi wraz z Fundacją Łódź Akademicka zorganizował na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej konferencję pn. „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

W imieniu Władz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi konferencję otworzył Witold Olszewski – Główny Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W uroczystym otwarciu udział wzięli:

  1. Pani Poseł Elżbietę Królikowska-Kińska
  2. Paweł Bejda – wicewojewoda łódzki
  3. Bartosz Rzętkiewicz – Dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  4. Joanna Wojnarowska – wicedyrektor łódzkiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli
  5. Lesław Jacek Pypeć – wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi
  6. Monika Krajewska – kierownik Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

W otwarciu udział wzięli również pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz innych łódzkich uczelni oraz liczne grono zaproszonych gości.

Celem konferencji było umożliwienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz realizację działań, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie pracy, praktyki czy stażu.

Organizacja konferencji poddała szerokiej dyskusji temat wejścia na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami. Wiele debat oraz dyskusji pozwoliło na dostrzeżenie szerokiego problemu jakim jest właściwa organizacja zakładu pracy pod kątem realizacji praktyk i staży dla tej grupy. Poruszony temat pozwolił na dyskusję osób niepełnosprawnych z pracodawcami, ale również z władzami uczelni wyższych, władzami lokalnych samorządów i instytucji odpowiadających za politykę społeczną naszego regionu jak i całego kraju. Przeprowadzone w drugim dniu warsztaty pozwoliły uczestnikom na zgłębienie wiedzy na temat rozmowy kwalifikacyjnej oraz nauczyły nowych umiejętności miękkich, które będą przydatne podczas poszukiwania pracy.

Dwa dni konferencji pozwoliły na wiele dyskusji, debat oraz szerokiego spojrzenia na podjęty przez organizatorów temat. Mamy nadzieję, że wysunięte wnioski spowodują poprawę rynku pracy osób niepełnosprawnych oraz zachęcą uczestników do udziału w kolejnych edycjach konferencji.

Listy gratulacyjne nadesłali:

 

 

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji