Job fair ATPON

Under construction.

 

Zobacz również: Akademickie Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych 2018

Podziel się
Projekt współfinansuje w ramach zadania zleconego
Logo Ministretwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Logo Ministretwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego