Opublikowano: 07.05.2019

PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO WIRTUALNEGO OŚRODKA WSPARCIA dla osób chorujących psychicznie

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi (ul. Staszica 1/3) poszukuje PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO WIRTUALNEGO OŚRODKA WSPARCIA dla osób chorujących psychicznie .

Poszukujemy osoby/osób z wykształceniem kierunkowym (lub w trakcie kształcenia: ostatni rok) i bieżącym doświadczeniem w zakresie udzielania wsparcia osobom z chorobami i zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.

Do podstawowego zakresu zadań pracownika socjalnego w ramach WOW należeć będzie wspieranie osób wymagających pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Praca pracownika socjalnego będzie działalnością o charakterze pomocowym. Podstawowym jej celem będzie niesienie pomocy uczestnikom WOW i ich rodzinom, znajdującym się w różnych, trudnych sytuacjach, nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi, emocjonalnymi czy duchowymi. Będzie on integrował działania wokół rodziny oraz jej środowiska społecznego i lokalnego. Pracownik socjalny w ramach WOW będzie przyczyniać się do wzmacniania zdolności uczestników i ich rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizować ich zawodowo i społecznie, w czym współpracować będzie z pozostałym personelem WOW.

Wirtualny Ośrodek Wsparcia

Miejsce wykonywania pracy: Łódź, biuro projektu

Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu lub umowa-zlecenia w wymiarze 126 h/miesięcznie

Wynagrodzenie: 2 400,00 PLN brutto/0,75 etatu lub 2 924,10 PLN brutto/umowa-zlec. (dla osoby pracującej na umowę o pracę u innego pracodawcy)

UWAGA: większość porad i wsparcia udzielane będzie w WOW w formie wirtualnej: Skype, czat, telefon (z biura projektu w Łodzi)

Zatrudnienie od zaraz

Możemy zatrudnić więcej niż jedną osobę na podanym stanowisku – łącząc części etatu/godziny w łączny wymiar 0,75 etatu

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji