dr Ewelina Tylińska

Doktor nauk prawnych, Senior Lawyer, Adwokat specjalizujący się w obszarze prawa cywilnego, w tym procesowego i medycznego, a także w prawie egzekucyjnym. Klientom pomaga głównie w prowadzeniu spraw sądowych, w tym skomplikowanych. Wspiera podmioty lecznicze w bieżącej działalności oraz negocjacjach z kontrahentami. W praktyce odpowiada za dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pisze artykuły oraz poradniki dotyczące zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2018 roku obroniła pracę doktorską  pt. „Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone”, przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Kazimierza Strzyczkowskiego.

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji