Program Zjazdu Pełnomocników

Zjazd Pełnomocników Uczelni Wyższych ds. osób z niepełnosprawnościami, 05.11.2019 r.

Tematem przewodnim Zjazdu będzie USTAWA 2.0 – Prawo o Szkolnictwie Wyższym

 

14.00 – 15.30 Zakwaterowanie
15.30 – 16.00 Rejestracja
16.00 – 16.15 Oficjalne otwarcie
Moderator: Marcin Chałupka – radca prawny, ekspert w zakresie Prawo o Szkolnictwie Wyższym
16.15 – 16.45 Ekspert z dziedziny ustawy – przedstawiciel MNiSW
16.45 – 17.00 Dyskusja
17.00 – 17.20 Prof. Janina Filek – KRASP
17.20 – 17.30 Dyskusja
17.30 – 17.45 Przerwa kawowa
17.45 – 18.00 Dr Anna Rdest – FiRR / Aleksander Waszkielewicz – FRONIA
“Ustawa o dostępności cyfrowej oraz Ustawa o zapewnieniu dostępności – wyzwania dla uczelni.”
18.00 – 19.30 Dyskusja Pełnomocników Uczelni Wyższych ds. osób z niepełnosprawnościami
20.00 Kolacja

 

Podziel się
Projekt współfinansuje w ramach zadania zleconego
Logo Ministretwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Logo Ministretwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego