Opublikowano: 23.10.2019

Konsultant ds. budowy systemu (UKE)

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: konsultanta ds. budowy systemu Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji – Etap II realizowanego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Biurze Informatyki.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Adres urzędu: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
 • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 • zagrożenie korupcją;
 • dogodna lokalizacja w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego;
 • ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00);
 • możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy);
 • bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów;
 • spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.);
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
 • możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie;
 • parking dla rowerów;
 • lunch bar na terenie Urzędu;
 • pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Główne zadania:

 • uczestniczenie w tworzeniu koncepcji i budowie systemu PIT – Etap II;
 • zapewnienie integracji budowanego systemu PIT – Etap II z pozostałymi systemami Urzędu;
 • uczestniczenie w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych dotyczących budowy systemu PIT – Etap II;
 • uczestniczenie w testach i odbiorach budowanego systemu PIT – Etap II;
 • administrowanie systemem wybudowanym w ramach projektu PIT – Etap II.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w zakresie projektowania lub wdrażania lub utrzymywania systemów teleinformatycznych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • wiedza z zakresu: projektowania, budowy oraz funkcjonowania systemów informatycznych, tworzenia oprogramowania, bezpieczeństwa systemów informatycznych, zamówień publicznych w zakresie przygotowywania opisów przedmiotów zamówień w prowadzonych postępowaniach;
 • znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji;
 • znajomość zasad integracji systemów za pomocą usługi API, języka SQL, HTML, XML;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać do dnia 31 października 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
z dopiskiem „konsultant BI/1”.

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01- 211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji