Registration

  Dane osobowe

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon/fax (wymagane)

  Twój e-mail (wymagane)

  Stanowisko (nie wymagane)

  Firma/Instytucja (nie wymagane)

  Dane do faktury (nie wymagane)

  Status uczestnika (nie wymagane)

  Osoba z niepełnosprawnością: (nie wymagane)

  Student: (nie wymagane)

  Nazwa uczelni

  Reprezentowana jednostka

  Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z miejscem konferencji, alternatywnymi formami materiałów konferencyjnych i wyżywieniem, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:

  Jeśli Pani/Pan potrzebuje podczas konferencji tłumacza języka migowego, prosimy o zgłoszenie w poniższym polu:

  Klauzule prawne

  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych poprzez formularz rejestracyjny jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4,90-419 Łódź), zwany dalej Uczelnią. Dane osobowe zbierane są przez Uczelnię wyłącznie w celu zarejestrowania uczestnika na konferencję „Niepełnosprawni na rynku pracy”. Dane osobowe mogą być udostępnione Fundacji Łódź Akademicka oraz innym współorganizatorom konferencji. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Uczelni danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na ww. konferencję.
  Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w celu zarejestrowania się i uczestniczenia w konferencji „Niepełnosprawni na rynku pracy”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

  Tak (wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym wysłania zgłoszenia)

  Zgadzam się na nieodpłatne przetwarzanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez organizatorów, współorganizatorów i partnerów wydarzenia, do wszelkich działań promocyjnych oraz we wszystkich ogólnie dostępnych mediach i publikacjach.

  Tak

  Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres mailowy materiałów informacyjnych dotyczących niniejszej konferencji oraz podobnych przedsięwzięć i wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

  Tak

   

  Podziel się
  Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
  Informacja o dofinansowaniu konferencji