Opublikowano: 19.09.2022

Specjalista Do spraw: obsługi finansowo-księgowej Wydział Organizacyjno-Finansowy

Profil stanowiska: Osoba na tym stanowisku: • prowadzi ewidencję finansowo – księgowej w zakresie wydatków budżetowych, dochodów budżetowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz majątku jednostki; • sporządza listy płac w tym nalicza wynagrodzenia, zasiłki i inne świadczenia wynikające z nawiązanego stosunku pracy i zawartych umów cywilnoprawnych oraz nalicza i terminowo odprowadza podatki, składki z zakresu ZUS i PPK, a także inne zobowiązania; • sporządza sprawozdania budżetowe, finansowe oraz statystyczne; • przygotowuje materiały dotyczące planu finansowego w zakresie budżetu tradycyjnego, zadaniowego oraz wniosków o zmianę w planie, kontroluje zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; • prowadzi ewidencję księgową majątku jednostki oraz rozlicza inwentaryzację okresową; • sporządza i przekazuje deklaracje PFRON; • przygotowuje materiały do bilansu jednostki budżetowej, zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej i rachunku zysków i strat jednostki budżetowej; • dokonuje wypłat bezgotówkowych polegających na sporządzaniu przelewów i wprowadzaniu płatności w system bankowości elektronicznej;

Wymagania: Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Wykształcenie: wyższe Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w administracji publicznej znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych; znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych; znajomość zasad sprawozdawczości budżetowej; znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej; Posiadanie obywatelstwa polskiego. Korzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne. Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w jednostce budżetowej na stanowisku ds. obsługi finansowo-księgowej umiejętności organizacji pracy i pracy w zespole; rzetelność i terminowość; umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych;

Oferujemy: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami. Indywidualny rozkład czasu pracy. Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy. Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu. Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników.

Miejsce pracy: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie 20-144 Lublin ul. Bazylianówka 46

Uwagi: Dokumenty należy złożyć do: 23.09.2022 Decyduje data: wpływu oferty do urzędu Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/lubelskie/lublin/specjalista,105819,v7

Miejsce: Lublin ul. Bazylianówka 46

Okres publikacji: 2022-09-16 – 2022-10-16

Podpis: Justyna Woźniak

Telefon: 81 71-06-506

E-mail: kadry@lublin.rdos.gov.pl

 

Redakcja portalu nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji