Opublikowano: 19.07.2019

Stanowisko ds. obsługi świadczeń krótkoterminowych

 • Nazwa jednostki organizacyjnej
  ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

 • Nazwa komórki organizacyjnej
  Wieloosobowe Stanowisko Obsługi Klientów i Korespondencji w Biurze Terenowym w Rawie Mazowieckiej

 • Adres jednostki organizacyjnej
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42
  97-200 Tomaszów Mazowiecki

 • Województwo: łódzkie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego stanowisko ds. obsługi świadczeń krótkoterminowych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:

  • wykształcenie średnie

  ¬ Pożądane:

  • wykształcenie wyższe (polityka społeczna, prawo, administracja, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, pedagogika)
  • minimum 2 lata pracy związanej z obsługą spraw świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Wymagania dodatkowe

  • znajomość ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz przepisów o ochronie danych osobowych
  • mile widziana znajomość technik obsługi klienta
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office
  • terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność
  • umiejętność: przekonywania, planowania i organizowania pracy własnej, poprawnego przekazywania informacji ustnych, podejmowania decyzji
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę klientów w zakresie świadczeń krótkoterminowych

 • Wymagane dokumenty

  • odręcznie podpisane i opatrzone datą CV
  • odręcznie podpisany i opatrzony datą list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
  • odręcznie podpisane i opatrzone datą oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Termin, do którego należy składać dokumenty 2 sierpnia 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
  Wydział Kadrowo-Płacowy, bud. A, pok. 320, tel. 44 726 36 00 wew.363
  ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42
  97-200 Tomaszów Mazowiecki

 • Dodatkowe informacje

  • umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  • proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu sprawdzającego wymaganą wiedzę oraz rozmowę kwalifikacyjną
  • skontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne
  • nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  • do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  • oferta niekompletna, niepodpisana, bez daty, bez wymaganej podpisanej klauzuli oraz nadesłana po terminie nie będzie rozpatrywana
  • miejsce wykonywania pracy:

  Biuro Terenowe w Rawie Mazowieckiej
  ul. Solidarności 1a
  96-200 Rawa Mazowiecka

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:

  • sprzęt komputerowy,
  • sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:

  • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  • wiążą się z kontaktem z klientem ZUS,
  • konieczność odbywania podróży służbowych
  • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  • budynek Biura Terenowego w Rawie Mazowieckiej jest obiektem parterowym. Wejście główne dostępne jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu i poruszających się na wózkach inwalidzkich od stronu ul. Solidarności do wejścia prowadzi pochylnia.
  • do budynku prowadzi utwardzony dojazd, zapewniono oznakowane miejsce parkingowe dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na parkingu z lewej strony budynku.
  • przy drzwiach rozwieranych dwuskrzydłowych oznakowany dzwonek „pomoc osobie niepełnosprawnej”
Podziel się
Fundacja Łódź Akademicka posiada praktyczne doświadczenie w organizacji warsztatów oraz konferencji w formule zdalnej przy wykorzystaniu transmisji na odległość. Fundacja jest członkiem programu TechSoup Polska i posiada niezbędne licencje oraz oprogramowanie do organizacji szkoleń i spotkań dla grupy nawet 500 osób w trybie zdalnym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna uniemożliwi organizacje konferencji w formule stacjonarnej, podejmiemy się organizacji wydarzenia z wykorzystaniem narzędzi do transmisji, szkoleń i pracy zdalnej.
Informacja o dofinansowaniu konferencji